Алтернатива
Ние предлагаме алтернатива, чрез предоставяне възможност на всеки да участва на пазара на развитие и строителство на индустриални проекти
За фонда
Обща информация БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти (бивш Арко Фонд за Недвижими Имоти) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел (БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ или Фонд/-ът/-а), лицензирано съгласно ЗАДСИЦ от Комисията за Финансов Надзор през януари 2016 година.  Понастоящем, БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ се притежава на 97,69% от Бългериън Пропърти Девелъпмънтс ООД (БПД).     Инвестиционни цели Основната цел на БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ е да пред...
Акции
БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София
ISINBG1100008157
Номинална стойност на акция1
ВалутаBGN
Към дата2018-04-27
Брой акцииN/A
Последна цена на акцияN/A
Текуща цена на акцияN/A
Общо активиN/A
Пазарна капитализация0

БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ

1407 София, България

ул. "Филип Кутев" 137

административна сграда 1; етаж 2

 

За контакт:

г-жа Деница Маркова

Директор за връзка с инвеститорите

Тел.: +359 (0)2 8681374

Е-мейл: iro@bpdplc.com 


Запитване