Алтернатива
Ние предлагаме алтернатива, чрез предоставяне възможност на всеки да участва на пазара на развитие и строителство на индустриални проекти
За фонда
Обща информация БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти (бивш Арко Фонд за Недвижими Имоти) е еднолично акционерно дружество със специална инвестиционна цел (БПД Индустриален ФНИ ЕАДСИЦ или Фонд/-ът/-а), лицензирано съгласно ЗДСИЦ от Комисията за Финансов Надзор през яну...

"БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти" ЕАДСИЦ

1407 София, България

ул. "Филип Кутев" 137

административна сграда 1; етаж 2

БПД на Google Maps

 

За контакт:

г-н Иван Даскалов

Директор за връзка с инвеститорите

Тел.: +359 2 988-24-13

Е-мейл: iro@bpdplc.com 


Запитване