Алтернатива
Ние предлагаме алтернатива, чрез предоставяне възможност на всеки да участва на пазара на развитие и строителство на индустриални проекти
За фонда
Обща информация БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти (бивш Арко Фонд за Недвижими Имоти) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел (БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ или Фонд/-ът/-а), лицензирано съгласно ЗДСИЦ от Комисията за Финансов Надзор през януари 2016 година.  Понастоящем, БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ се притежава на 99,81% от Бългериън Пропърти Девелъпмънтс ООД (БПД).     Инвестиционни цели Основната цел на БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ е да предо...
Акции
БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София
ISINBG1100008157
Номинална стойност на акция1
ВалутаBGN
Към дата2021-06-15
Брой акцииN/A
Последна цена на акцияN/A
Текуща цена на акцияN/A
Общо активиN/A
Пазарна капитализация0

"БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти" АДСИЦ

1407 София, България

ул. "Филип Кутев" 137

административна сграда 1; етаж 2

БПД на Google Maps

 

За контакт:

г-н Иван Даскалов

Директор за връзка с инвеститорите

Тел.: +359 2 988-24-13

Е-мейл: iro@bpdplc.com 


Запитване