Акции

Информация за акциите и финансови данни на БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ

 

Име на емитентаБПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София
ISIN код на емисиятаBG1100008157
Номинална стойност1
ВалутаBGN
Последна цена (от предходна сесия)1.01
От дата (въпросната предходна сесия)2020-06-12
Търгуван обем (лотове) (от текуща сесия)N/A
Минимална цена на сделка (от текуща сесия)N/A
Максимална цена на сделка (от текуща сесия)N/A
Цена на последна сделка (от текуща сесия)N/A
Промяна в ценатаN/A
Средно-претеглена цена (от текуща сесия)N/A
Най-добра поръчка "Продава"N/A
Най-добра поръчка "Купува"N/A
Пазарен сегментСегмент за дружества със специална инвестиционна цел
Дата на консолидирания отчетN/A
Цена/Печалба според данните от консолидирания отчетN/A
Цена/Счетоводна стойност според данните от консолидирания отчетN/A
Възвращаемост на активите според данните от консолидирания отчетN/A
Цена/Печалба преди лихви и данъци според данните от консолидирания отчетN/A
Коефициент на задлъжнялост според данните от консолидирания отчетN/A
Коефициент за текуща (обща) ликвидност според данните от консолидирания отчетN/A