Акционери

Настояща акционерна структура на БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ

 

Акционер Държава Брой акции Дял, %
Бългериън Пропърти Девелъпмънтс ООД България 7 885 000 99,81%