Документи

Документи

 

Лиценз N 73-ДСИЦ/22.01.2016 г. - БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ (бивш Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ)

Политика възнаграждения

Устав

28.06.2022 г. - Уведомление - начална дата изплащане на дивидент за 2021 г.

04.05.2022 г. - Уведомление по чл.114a ал.9 от ЗППЦК

20.04.2022 г. - Уведомление - сключена на 20.04.2022 г. сделка по покупко-продажба на недвижими имот в гр. Бургас

24.11.2021 г. - Уведомление - придобиване недвижим имот гр. Русе

06.07.2021 г. - Уведомление - начална дата изплащане на дивидент

28.01.2021 г. - Уведомление - рекламна площ на „Варна Лоджистикс“ ЕАД

13.11.2019 г. - Уведомление - придобиване сграда А3

 

23.10.2018 г. - Проспект за за публично предлагане на варанти

31.08.2016 г. - Покана по чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК

20.07.2016 г. - Съобщение за удължаване на срока за публично предлагане на акции - Увеличение капитала на АФНИ АДСИЦ от 650 000 лв на 29 900 000 лв.

01.06.2016 г. - Съобщение за публично предлагане на акции - Увеличение капитала на АФНИ АДСИЦ от 650 000 лв на 29 900 000 лв.

15.04.2016 г. - Проспект за публично предлагане на акции - Увеличение капитала на АФНИ АДСИЦ от 650 000 лв на 29 900 000 лв.

15.04.2016 г. - Резюме на Проспект за публично предлагане на акции - Увеличение капитала на АФНИ АДСИЦ от 650 000 лв на 29 900 000 лв.

21.01.2016 г. - Съобщение за първично публично предлагане на акции - Увеличение капитала на АФНИ АДСИЦ от 500 000 лв на 650 000 лв.