Документи

Документи

Лиценз N 73-ДСИЦ/22.01.2016 г. - БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ (бивш Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ)

Политика възнаграждения

 

13.11.2019 г. - Уведомление придобиване сграда А3

27.09.2019 г. - Устав на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

27.09.2019 г. - Уведомление нов Устав на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

23.10.2018 г. - Проспект за за публично предлагане на варанти

31.08.2016 г. - Покана по чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК

20.07.2016 г. - Съобщение за удължаване на срока за публично предлагане на акции - Увеличение капитала на АФНИ АДСИЦ от 650 000 лв на 29 900 000 лв.

01.06.2016 г. - Съобщение за публично предлагане на акции - Увеличение капитала на АФНИ АДСИЦ от 650 000 лв на 29 900 000 лв.

15.04.2016 г. - Проспект за публично предлагане на акции - Увеличение капитала на АФНИ АДСИЦ от 650 000 лв на 29 900 000 лв.

15.04.2016 г. - Резюме на Проспект за публично предлагане на акции - Увеличение капитала на АФНИ АДСИЦ от 650 000 лв на 29 900 000 лв.

21.01.2016 г. - Съобщение за първично публично предлагане на акции - Увеличение капитала на АФНИ АДСИЦ от 500 000 лв на 650 000 лв.