Информационна агенция

Избраната от „БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ информационна агенция за разкриване на регулирана информация е Investor.bg с електронен адрес -  www.investor.bg .