ОСВ

Общи събрания на притежателите на варанти

 

2021

19-07-2021 Протокол ОСПВ

19-07-2021 Протокол МК

 

19-07-2021 ОСВ Покана

19-07-2021 ОСВ Пълномощно

19-07-2021 ОСВ Писмени материали

 

 

2019

01-07-2019 ОСВ Протокол

01-07-2019 ОСВ Протокол MK

01-07-2019 ОСВ Заповед МК

01-07-2019 ОСВ Списък варантоносители

01-07-2019 ОСВ Книга варантоносители

 

01-07-2019 ОСВ Покана

01-07-2019 ОСВ Протокол СД 

01-07-2019 ОСВ Пълномощно

01-07-2019 ОСВ Писмени материали по т.1.