Полезни връзки

Полезни връзки

http://www.bse-sofia.bg/ - Българска Фондова Борса

http://www.fsc.bg/ - Комисия за Финансов Надзор

http://www.csd-bg.bg/ - Централен Депозитар

http://www.minfin.bg/ - Министерство на Финансите на Република България

http://www.bnb.bg/ - Българска Народна Банка

http://www.nsi.bg/ - Национален Статистически Институт на Република България

http://www.brra.bg/ - Търговски Регистър на Република България

http://www.nsni.bg/ - Национално Сдружение Недвижими Имоти

http://www.ffbh.bg/ - Първа Финансова Брокерска Къща

http://www.bpdplc.com/ - Корпоративен уебсайт на групата на БПД в България, част от която е и БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ

http://www.unicreditbulbank.bg/ - Уникредит Булбанк АД, банка-депозитар на БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ