Проекти

Към днешна дата БПД Индустриален ФНИ ЕАДСИЦ няма проекти в процес на развитие. 

Дружеството притежава следните инвестиционни имоти: