Увеличение на капитала след упражняване на варанти

Уведомление по чл. 112д ЗПЦКК

Уведомление увеличение на капитала

Увеличение на капитала ТР

Увемоление относно упражняване на варанти и записване на акции

Протокол на СД за увеличение на капитала след упражняване на варанти

Съобщение 92а ЗППЦК