Увеличение на капитала след упражняване на варанти

2021

Уведомление по чл. 112д ЗПЦКК

Съобщение 89т ЗППЦК

Протокол СД за увеличение на капитала с варианти

Уведомление до КФН БФБ ЦД за протокол на СД за увеличение на капитала с варианти

 

2019

Уведомление по чл. 112д ЗПЦКК

Уведомление увеличение на капитала

Увеличение на капитала ТР

Уведомление относно упражняване на варанти и записване на акции

Протокол на СД за увеличение на капитала след упражняване на варанти

Съобщение 92а ЗППЦК