Финансови отчети

2024


Mеждинен отчет към 31.03.2024 г.

Mеждинен отчет към 31.03.2024 г.

Справки

 

 

2023


Годишен финансов отчет за 2023 г.

Годишен финансов отчет 2023

Справки

 


Mеждинен отчет към 31.12.2023 г.

Mеждинен отчет към 31.12.2023 г.

Справки

 


Mеждинен отчет към 30.09.2023 г.

Mеждинен отчет към 30.09.2023 г.

Справки

 


Mеждинен отчет към 30.06.2023 г.

Mеждинен отчет към 30.06.2023 г.

Справки

 


Mеждинен отчет към 31.03.2023 г.

Mеждинен отчет към 31.03.2023 г.

Справки

 

 

2022


Годишен финансов отчет за 2022 г.

Годишен финансов отчет 2022

Справки

 


Mеждинен отчет към 31.12.2022 г.

Mеждинен отчет към 31.12.2022 г.

Справка

 


Mеждинен отчет за деветмесечието на 2022 г.

Mеждинен отчет за деветмесечието на 2022 г.

Справка

 


Mеждинен отчет за шестмесечието на 2022 г.

Mеждинен отчет за шестмесечието на 2022 г.

Справка

 


Mеждинен отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Междинен отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Справка

 

 

2021


Годишен финансов отчет за 2021 г.

Годишен финансов отчет 2021

Справки

 


Междинен финансов отчет за 2021 г.

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ОПОВЕСТЯВАНЕ КЪМ НЕГО – 31 декември 2021 г.

Допълнителна информация към МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за дейността за 2021 г.

Справка 1 – към 31 декември 2021 г.

Справка 5 – към 31 декември 2021 г.

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА през 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ чл.31 ЗДСИЦДС за 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – към 31 декември 2021 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100, ал.4, т.3 от ЗППЦК на Изпълнителен директор

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100, ал.4, т.3 от ЗППЦК на Съставител


Междинен финансов отчет за деветмесечието на 2021 г.

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ОПОВЕСТЯВАНЕ КЪМ НЕГО – 30 септември 2021 г.
Допълнителна информация към МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за дейността за деветмесечието на 2021 г.
Форми на КФН – към 30 септември 2021 г.
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА през деветмесечието на 2021 г.
ИНФОРМАЦИЯ съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба относно обстоятелствата, настъпили към 30.09.2021 г.
Приложение №9 (чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 на КФН) за деветмесечието на 2021 г.
ИНФОРМАЦИЯ чл.31 ЗДСИЦДС за деветмесечието на 2021 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100, ал.4, т.3 от ЗППЦК на Изпълнителен директор
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100, ал.4, т.3 от ЗППЦК на Съставител

 


Междинен финансов отчет за шестмесечието на 2021 г. 

 

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г. 

 

2020

Годишен финансов отчет за 2020 г. 

 

Междинен финансов отчет за 2020 г. 

 

Междинен финансов отчет за деветмесечието на 2020 г. 

 

Междинен финансов отчет за шестмесечието на 2020 г. 

 

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г. 

 

2019

 

2019

Междинен финансов отчет за 2019 г.

 

Междинен финансов отчет за деветмесечието на 2019 г.

 

Междинен финансов отчет за шестмесечието на 2019 г. 

 

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г. 

 

 

2018

 

2018

Междинен финансов отчет за 2018 г.