Финансови отчети

2019

Междинен финансов отчет за шестмесечието на 2019 г.

 

 

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г.

 

 

 

2018

 

2018

Междинен финансов отчет за 2018 г.

 

2018

Междинен финансов отчет за деветмесечието на 2018 г.

 

2018

Междинен финансов отчет към второто тримесечие на 2018 г. (първото шестмесечие на 2018 г.)

 

 

Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Годишен финансов отчет на АФНИ ЕАДСИЦ за 2017

Междинен финансов отчет на АФНИ ЕАДСИЦ за четвърто тримесечие на 2017

Междинен финансов отчет на АФНИ ЕАДСИЦ за трето тримесечие на 2017

Междинен финансов отчет на АФНИ ЕАДСИЦ за второ тримесечие на 2017

Междинен финансов отчет на АФНИ ЕАДСИЦ за първо тримесечие на 2017

 

2016

Годишен финансов отчет на АФНИ ЕАДСИЦ за 2016

Междинен финансов отчет на АФНИ ЕАДСИЦ за четвърто тримесечие на 2016

Междинен финансов отчет на АФНИ ЕАДСИЦ за трето тримесечие на 2016

Междинен финансов отчет на АФНИ ЕАДСИЦ за второ тримесечие на 2016

Междинен финансов отчет на АФНИ ЕАДСИЦ за първо тримесечие на 2016

 

2015

Годишен финансов отчет на АФНИ ЕАДСИЦ за 2015

Междинен финансов отчет на АФИН ЕАДСИЦ за четвърто тримесечие на 2015