Новини

Годишен отчет за 2023 г.

thumb
Годишен отчет за 2023 г.
Прочети повече
2024-03-07

Междинен отчет към 31.12.2023 г.

thumb
Междинен отчет към 31.12.2023 г.
Прочети повече
2024-01-23

Междинен отчет към 30.09.2023 г.

thumb
Междинен отчет към 30.09.2023 г.
Прочети повече
2023-10-18

Проведено извънредно ОСА на 11-09-2023 г.

thumb
проведено на 11-09-2023 г. извънредно ОСА
Прочети повече
2023-09-11

Извънредно ОСА за 11-09-2023 г.

thumb
извънредно ОСА за 11-09-2023 г.
Прочети повече
2023-08-04

Междинен отчет към 30.06.2023 г.

thumb
Междинен отчет към 30.06.2023 г.
Прочети повече
2023-07-19

Проведено Редовно годишно ОСА на дата 10 май 2023 г.

thumb
Проведено Редовно годишно ОСА на дата 10 май 2023 г.
Прочети повече
2023-05-10

Междинен отчет към 31.03.2023 г.

thumb
Междинен отчет към 31.03.2023 г.
Прочети повече
2023-04-24

Редовно ОСА за дата 10-05-2023 г.

thumb
Редовно ОСА за дата 10-05-2023 г.
Прочети повече
2023-04-06

Годишен отчет за 2022 г.

thumb
Годишен отчет за 2022 г.
Прочети повече
2023-02-24

Междинен отчет към 31.12.2022 г.

thumb
Междинен отчет към 31.12.2022 г.
Прочети повече
2023-01-26

Междинен отчет за деветмесечието на 2022 г.

thumb
Междинен отчет за деветмесечието на 2022 г.
Прочети повече
2022-10-24

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

thumb
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК
Прочети повече
2022-10-21

Междинен отчет за първите 6м на 2022 г.

thumb
Междинен отчет за първите 6м на 2022 г.
Прочети повече
2022-07-26

Проведено извънредно ОСА на дата 11 юли 2022 г.

thumb
Проведено извънредно ОСА на дата 11 юли 2022 г.
Прочети повече
2022-07-11

Уведомлението за началната дата за изплащане на дивидент за 2021 г.

thumb
Уведомлението за началната дата за изплащане на дивидент за 2021 г.
Прочети повече
2022-06-28

Проведено Редовно годишно ОСА на дата 10 юни 2022 г.

thumb
Проведено Редовно годишно ОСА на дата 10 юни 2022 г.
Прочети повече
2022-06-10

Извънредно ОСА за 11-07-2022 г.

thumb
извънредно ОСА за 11-07-2022 г.
Прочети повече
2022-06-06

Редовно ОСА за дата 10-06-2022 г.

thumb
редовно ОСА за 10-06-2022 г.
Прочети повече
2022-05-05

Уведомление по чл.114a ал.9 от ЗППЦК

thumb
Уведомление по чл.114a ал.9 от ЗППЦК
Прочети повече
2022-05-04