Новини

Актуализиран устав на дружеството

thumb

Уважаеми инвеститори,

Уведомлението и актуализираният устав на дружеството може дамерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2019-09-27