Новини

Вписване покана за ИОСА в ТР

thumb

На 19.03.2018 по партидата на АФНИ АДСИЦ в ТР се вписа покана за ИОСА, насреочено за 27.04.2018, като е обявено и в Инвестор.бг и в системите на БФБ и КФН.

Можете да видите вписването на линка по-долу.

 

Вписване в ТР

 

Йордан Лумбев

Директор Връзка с Инвеститори

Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ

 

 

 

2018-03-21