Новини

Вътрешна информация

thumb

На 07.03.2018 на свое заседание СД прие решение за назначаване на прокурист. Уведомлението е достъпно на линка по долу, като е обявено и в Инвестор.бг и в системите на БФБ и КФН.

 

Уведомление

 

Йордан Лумбев

Директор Връзка с Инвеститори

Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ

2018-03-08