Новини

Вътрешна информация

thumb

На 14.03.2018 по партидата на АФНИ АДСИЦ в ТР се вписа прокура, като за прокурист е вписан Илиян Йорданов. Уведомлението е достъпно на линка по долу, като е обявено и в Инвестор.бг и в системите на БФБ и КФН.

 

Уведомление

 

Йордан Лумбев

Директор Връзка с Инвеститори

Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ

2018-03-15