Новини

Извънредно ОСА за дата 10 септември 2019 г.

thumb

Уважаеми инвеститори,

Документите за Извънредно ОСА за дата 10 септември 2019 г. може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2019-07-29