Новини

Междинен отчет за деветмесечието на 2022 г.

thumb

Междинен отчет за деветмесечието на 2022 г.

 

Уважаеми Инвеститори,

"БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АДСИЦ публикува междинния си отчет за деветмесечието на 2022 г. Информацията е оповестена в БФБ, КФН и Инвестор.бг . 

Подробна информация за него може да намерите, като кликнете на следния адрес: 2022.

                           

"БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АДСИЦ

 
2022-10-24