Новини

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2018 Г.

thumb

Междинен отчет – H1 2018

 

Уважаеми Инвеститори,

"БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АДСИЦ публикува междинния си отчет за първата половина на 2018 г. Информацията е оповестена в БФБ, КФН и Инвестор.бг . 

Подробна информация за него може да намерите, като кликнете на следния адрес: H1 2018.

                                                             

"БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АДСИЦ

2018-07-23