Новини

Междинен отчет за първите 6м на 2022 г.

thumb

Междинен отчет за първите 6м на 2022 г.

 

Уважаеми Инвеститори,

"БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АДСИЦ публикува междинния си отчет за първите 6м на 2022 г.

Информацията е оповестена в БФБ, КФН и Инвестор.бг . 

Подробна информация за него може да намерите, като кликнете на следния адрес: 2022.

                           

"БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АДСИЦ

2022-07-26