Новини

Междинен отчет за първото тримесечие на 2022 г.

thumb

Междинен отчет за първото тримесечие на 2022 г.

 

Уважаеми Инвеститори,

"БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АДСИЦ публикува междинния си отчет за първото тримесечие на 2022 г.

Информацията е оповестена в БФБ, КФН и Инвестор.бг . 

Подробна информация за него може да намерите, като кликнете на следния адрес: Q1'2022.

                           

"БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АДСИЦ

2022-04-26