Новини

Междинен отчет за шестмесечието на 2019 г.

thumb

Междинен отчет за шестмесечието на 2019 г.

 

Уважаеми Инвеститори,

"БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АДСИЦ публикува междинния си отчет за първото шестмесечие на 2019 г.

Информацията е оповестена в БФБ, КФН и Инвестор.бг . 

Подробна информация за него може да намерите, като кликнете на следния адрес: Q2'2019.

                           

"БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АДСИЦ

2019-07-29