Новини

Междинен отчет към 30.06.2023 г.

thumb

Уважаеми Инвеститори,

"БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АДСИЦ публикува междинния си отчет към 30.06.2023 г. Информацията е оповестена в БФБ, КФН и Инвестор.бг. 

 Подробна информация за него може да намерите, като кликнете на следния адрес: 2023.

                           

"БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АДСИЦ

2023-07-19