Новини

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.

thumb

Междинен финансов отчет – Q1 2018

 

Уважаеми Инвеститори,

„Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ публикува междинния си финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г. Информацията е оповестена в БФБ, КФН и Инвестор.бг . 

Подробна информация за него може да намерите, като кликнете на следния адрес: Q1 2018.

                                                             

„Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ

2018-04-23