Новини

Нов Директор за връзки с инвеститорите

thumb

Уважаеми Инвеститори,

Считано от 01.08.2019 г. за Директор за връзки с инвеститорите на дружество „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ е назначен г-н Иван Даскалов, който заменя на тази длъжност г-жа Деница Маркова.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2019-08-01