Новини

Общо събрание на притежателите на варанти

thumb

Уважаеми инвеститори,

На 1 юли 2019 г. от 10,00 часа ще се проведе Общо събрание на притежателите на варанти (ОСВ). При липса на кворум - на 8 юли 2019 г. от 10,00 часа.

Документите за ОСВ може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2019-06-26