Новини

Общо събрание на притежателите на варанти

thumb

Уважаеми инвеститори,

На 19 юли 2021 г. от 10,00 часа ще се проведе Общо събрание на притежателите на варанти (ОСВ). При липса на кворум - на 26 юли 2021 г. от 10,00 часа.

Документите за ОСВ може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2021-07-12