Новини

Потвърден проспект за публично предлагане на емисия варанти

thumb

Уважаеми инвеститори,

На 16.10.2018 г. Комисията за финансов надзор (КФН) издаде Решение № 964-Е/16.10.2018 г., с което потвърди проспект за публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени от „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, гр. София. Уведомлението от „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ до КФН и обществеността може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2018-10-17