Новини

Придобиване недвижим имот в гр. Бургас

thumb

Уважаеми инвеститори,

В изпълнение на изискванията на чл. 17 от Регламента относно пазарната злоупотреба, ви уведомяваме, че в изпълнение на решение на извънредното общо събрание на акционерите на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ от 05.01.2019 г., на 21.05.2019 г. „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ придоби недвижим имот – поземлен имот с площ 15 999 кв.м. в гр. Бургас, местност Шосеен път, обл. Бургас, с идентификатор 07079.3.2088, от „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс 1“ ЕООД за сумата от 650 000 лв.

Нотариалният акт за покупко-продажбата е вписан в Службата по впиванията, гр. Бургас в том ХVІІІ, акт 97 от 2019 г. Вписването е с вх. № 6069 от 21.05.2019 г.

Уведомлението до КФН и обществеността може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2019-05-22