Новини

Проведено извънредно ОСА на дата 11 юли 2022 г.

thumb

Уважаеми инвеститори,

Документите от проведенето на 11-07-2022 г. извънредно ОСА може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2022-07-11