Новини

Проведено Извънредно ОСА на дата 12 ноември 2021 г.

thumb

Уважаеми инвеститори,

Документите от проведенето на 12-11-2021 г. ИОСА може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

 
2021-11-12