Новини

Проведено Извънредно ОСА на дата 21 октомври 2021 г.

thumb

Уважаеми инвеститори,

Документите от проведенето на 21-10-2021 г. ИОСА може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2021-10-21