Новини

Проведено Извънредно ОСА на дата 26 януари 2021 г.

thumb

Уважаеми инвеститори,

Документите от проведенето на 26-01-2021 г. ИОСА може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2021-01-26