Новини

Проведено ИОСА на 10-09-2019 г.

thumb

Уважаеми инвеститори,

Документите от проведенето на 10-09-2019 г. ИОСА може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2019-09-11