Новини

Проведено Общо събрание на притежателите на варанти

thumb

Уважаеми инвеститори,

На 19 юли 2021 г. от 10,00 часа се проведе Общо събрание на притежателите на варанти (ОСВ или ОСПВ). 

Документите за ОСВ може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2021-07-19