Новини

Проведено Редовно годишно ОСА на дата 10 юни 2022 г.

thumb

Уважаеми инвеститори,

Документите от проведенето на 10-06-2022 г. РГОСА може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2022-06-10