Новини

Промяна в правно-организационната форма на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти

thumb

На 12.07.2018 г. в Търговския регистър е вписана промяна в правно-организационната форма на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти, а именно от ЕАДСИЦ в АДСИЦ. Може да намерите уведомлението на следния адрес уведомление .

2018-07-12