Новини

Редовно годишно ОСА за 2019 г.

thumb

Уважаеми инвеститори,

Документите за РГОСА за 2019 г. може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2019-05-06