Новини

Редовно ОСА за дата 10-06-2022 г.

thumb

Уважаеми инвеститори,

Документите за редовно ОСА за 10-06-2022 г. може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2022-05-05