Новини

Резултати от публично предлагане

thumb

Уважаеми инвеститори,

В изпълнение на изискванията на чл. 1126, ал. 12 от ЗППЦК и в установения в същата разпоредба срок, ви уведомяваме за резултатите от публично предлагане (подписката) на 299 000 000 (двеста деветдесет и девет милиона) броя безналични, свободно прехвърляеми, поименни варанти на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, съгласно решения на Съвета на директорите от 22.06.2018 г. и 20.08.2018 г.

Пълният текст на уведомплението може да намерите тук.

 

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2018-11-09