Новини

Решения от извънредно ОСА проведено на 27.04.2018 г.

thumb

Уважаеми Инвеститори,

Във връзка с проведеното на 27.04.2018 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ, Ви уведомяваме за решения, приети от акционерите. 

Същите може да намерите, като кликнете на следния адрес: решения на ИОСА 27.04.2018 г.

2018-04-30