Новини

Съобщението по чл. 92а от ЗППЦК

thumb

Уважаеми инвеститори,

Съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ може да намерите тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

2019-07-04