Новини

Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала

thumb

Уважаеми инвеститори,

Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001188 тук.

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

 
2021-07-27