Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

thumb

УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ,

          Във връзка със задължението ни, произтичащо от разпоредбата на чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК относно оповестяване на информация за сключена сделка от страна на публичното дружество „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, в деня на сключването ѝ, уведомяваме Ви за следното:

          На 28.01.2021 г., „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ сключи рамков договор, в резултат на който ще отдаде под наем до 30 м2 рекламна площ на „Варна Лоджистикс“ ЕАД за срок от 5 години.      

      За сключения договор с „Варна Лоджистикс“ ЕАД е налице предварително одобрение от страна на Съвета на директорите на публичното дружество „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, обективирано в протокол от проведено на 25.01.2021 г. заседание, представен в КФН на 27.01.2020 г., съгласно изискванията на чл. 116б, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК.

Уведонлемието може да намерите тук.

 
2021-01-28