Новини

Уведомление за вписване на покана в ТР

thumb

На 19.03.2018 по партидата на АФНИ АДСИЦ в ТР се вписа покана за ИОСА, насреочено за 27.04.2018, като е обявено и в Инвестор.бг и в системите на БФБ и КФН.

Уведомление за вписването на линка по-долу.

 

 

Уведомление за вписване на покана за ИОСА

2018-03-21