Новини

Уведомление за сключена на 20.04.2022 г. сделка по покупко-продажба на недвижими имот в гр. Бургас.

thumb

Уважаеми Инвеститори,

"БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АДСИЦ публикува Уведомление за сключена на 20.04.2022 г. сделка по покупко-продажба на недвижими имот в гр. Бургас.

 

"БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АДСИЦ

 

 

 
2022-04-20