Новини

Уведомление по чл.114a ал.9 от ЗППЦК

thumb

УВАЖАЕМИ Инвеститори,

 Уведомление чл.114a ал.9 от ЗППЦК може да намерите тук.

„БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ

2022-05-04