Новини

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

thumb

УВАЖАЕМИ Инвеститори,

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК относно получено уведомление за значително участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК може да намерите тук.

„БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ

 
2022-10-21