Новини

Указания от ТР

thumb

Съветът на директорите на АФНИ АДСИЦ определи нова дата за ИОСА във връзка с указания на ТР.

 

Линк към уведомлението можете да видите по-долу.

 

 

Уведомление

 

Йордан Лумбев

Директор Връзка с Инвеститори

Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ

2018-03-16