Новини

Годишен отчет за 2022 г.

thumb
Годишен отчет за 2022 г.
Прочети повече
2023-02-24

Междинен отчет към 31.12.2022 г.

thumb
Междинен отчет към 31.12.2022 г.
Прочети повече
2023-01-26

Междинен отчет за деветмесечието на 2022 г.

thumb
Междинен отчет за деветмесечието на 2022 г.
Прочети повече
2022-10-24

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

thumb
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК
Прочети повече
2022-10-21

Междинен отчет за първите 6м на 2022 г.

thumb
Междинен отчет за първите 6м на 2022 г.
Прочети повече
2022-07-26

Проведено извънредно ОСА на дата 11 юли 2022 г.

thumb
Проведено извънредно ОСА на дата 11 юли 2022 г.
Прочети повече
2022-07-11

Уведомлението за началната дата за изплащане на дивидент за 2021 г.

thumb
Уведомлението за началната дата за изплащане на дивидент за 2021 г.
Прочети повече
2022-06-28

Проведено Редовно годишно ОСА на дата 10 юни 2022 г.

thumb
Проведено Редовно годишно ОСА на дата 10 юни 2022 г.
Прочети повече
2022-06-10

Извънредно ОСА за 11-07-2022 г.

thumb
извънредно ОСА за 11-07-2022 г.
Прочети повече
2022-06-06

Редовно ОСА за дата 10-06-2022 г.

thumb
редовно ОСА за 10-06-2022 г.
Прочети повече
2022-05-05

Уведомление по чл.114a ал.9 от ЗППЦК

thumb
Уведомление по чл.114a ал.9 от ЗППЦК
Прочети повече
2022-05-04

Междинен отчет за първото тримесечие на 2022 г.

thumb
Междинен отчет за първото тримесечие на 2022 г.
Прочети повече
2022-04-26

Уведомление за сключена на 20.04.2022 г. сделка по покупко-продажба на недвижими имот в гр. Бургас.

thumb
Уведомление за сключена на 20.04.2022 г. сделка по покупко-продажба на недвижими имот в гр. Бургас.
Прочети повече
2022-04-20

Годишен отчет за 2021 г.

thumb
Годишен отчет за 2021 г.
Прочети повече
2022-03-29

Междинен отчет за 2021 г.

thumb
Междинен отчет за 2021 г.
Прочети повече
2022-01-28

УВЕДОМЛЕНИЕ

thumb
сключена сделка на 24.11.2021 г. по придобиване от страна на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ на недвижим имот в гр. Русе
Прочети повече
2021-11-24

Междинен отчет за деветмесечието на 2021 г.

thumb
Междинен отчет за деветмесечието на 2021 г.
Прочети повече
2021-10-28

Извънредно ОСА за 12-11-2021 г.

thumb
Извънредно ОСА за 12-11-2021 г.
Прочети повече
2021-10-11