Новини

Редовно годишно ОСА за 2021 г.

thumb
Редовно годишно ОСА за 2021 г.
Прочети повече
2021-05-11

Междинен отчет за първото тримесечие на 2021 г.

thumb
Междинен отчет за първото тримесечие на 2021 г.
Прочети повече
2021-04-26

Годишен отчет за 2020 г.

thumb
Годишен отчет за 2020 г.
Прочети повече
2021-03-30

Междинен отчет за 2020 г.

thumb
Междинен отчет за 2020 г.
Прочети повече
2021-01-31

УВЕДОМЛЕНИЕ

thumb
Правно основание: чл. 114а, ал. 9, във връзка с чл. 114, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) Относно: Сключване на рамков договор, в резултат на който „БПД Индустриален Фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ ще отдаде под наем до 30 м2 рекламна площ на „Варна Лоджистикс“ ЕАД.
Прочети повече
2021-01-28

Проведено Извънредно ОСА на дата 26 януари 2021 г.

thumb
Проведено Извънредно ОСА на дата 26 януари 2021 г.
Прочети повече
2021-01-26

Извънредно ОСА за дата 26 януари 2021 г.

thumb
Извънредно ОСА за дата 26 януари 2021 г.
Прочети повече
2020-12-17

Междинен отчет за деветмесечието на 2020 г.

thumb
Междинен отчет за деветмесечието на 2020 г.
Прочети повече
2020-10-27

Извънредно ОСА за дата 15 септември 2020 г.

thumb
Извънредно ОСА за дата 15 септември 2020 г.
Прочети повече
2020-08-12

Междинен отчет за шестмесечието на 2020 г.

thumb
Междинен отчет за шестмесечието на 2020 г.
Прочети повече
2020-07-29

Проведено РОСА на 12-06-2020 г.

thumb
Проведено РОСА на 12-06-2020 г.
Прочети повече
2020-06-12

Редовно годишно ОСА за 2020 г.

thumb
Документите за РГОСА за 2020 г.
Прочети повече
2020-05-08

Междинен отчет за първото тримесечие на 2020 г.

thumb
Междинен отчет за първото тримесечие на 2020 г.
Прочети повече
2020-04-30

Годишен отчет за 2019 г.

thumb
Годишен отчет за 2019 г.
Прочети повече
2020-03-30

Междинен отчет за 2019 г.

thumb
Междинен отчет за 2019 г.
Прочети повече
2020-01-27

Придобита нова сграда

thumb
Придобита нова сграда
Прочети повече
2019-11-13

Междинен отчет за деветмесечието на 2019 г.

thumb
Междинен отчет за деветмесечието на 2019 г.
Прочети повече
2019-10-28

Актуализиран устав на дружеството

thumb
Уведомлението и актуализираният устав на дружеството
Прочети повече
2019-09-27

Проведено ИОСА на 10-09-2019 г.

thumb
Проведено ИОСА на 10-09-2019 г.
Прочети повече
2019-09-11

Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

thumb
Разкриване на информация за общия брой акции с право на глас, както и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяната в капитала на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ
Прочети повече
2019-09-02