Новини

Уведомление за сключена на 20.04.2022 г. сделка по покупко-продажба на недвижими имот в гр. Бургас.

thumb
Уведомление за сключена на 20.04.2022 г. сделка по покупко-продажба на недвижими имот в гр. Бургас.
Прочети повече
2022-04-20

Годишен отчет за 2021 г.

thumb
Годишен отчет за 2021 г.
Прочети повече
2022-03-29

Междинен отчет за 2021 г.

thumb
Междинен отчет за 2021 г.
Прочети повече
2022-01-28

УВЕДОМЛЕНИЕ

thumb
сключена сделка на 24.11.2021 г. по придобиване от страна на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ на недвижим имот в гр. Русе
Прочети повече
2021-11-24

Междинен отчет за деветмесечието на 2021 г.

thumb
Междинен отчет за деветмесечието на 2021 г.
Прочети повече
2021-10-28

Извънредно ОСА за 12-11-2021 г.

thumb
Извънредно ОСА за 12-11-2021 г.
Прочети повече
2021-10-11

Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

thumb
Разкриване на информация за общия брой акции с право на глас, както и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяната в капитала на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.
Прочети повече
2021-10-01

Извънредно ОСА за 21-10-2021 г.

thumb
извънредно ОСА за 21-10-2021 г.
Прочети повече
2021-09-17

Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала

thumb
Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала
Прочети повече
2021-07-27

Междинен отчет за шестмесечието на 2021 г.

thumb
Междинен отчет за шестмесечието на 2021 г.
Прочети повече
2021-07-27

Увеличение на капитала след упражняване на варанти

thumb
Протоколът на СД за увеличение на капитала след упражняване на варанти, както и уведомплението до КФН, БФБ и ЦД относно същия протокол
Прочети повече
2021-07-21

Проведено Общо събрание на притежателите на варанти

thumb
Общо събрание на притежателите на варанти
Прочети повече
2021-07-19

Общо събрание на притежателите на варанти

thumb
Общо събрание на притежателите на варанти
Прочети повече
2021-07-12

Уведомление - началната дата за изплащане на дивидент

thumb
Уведомление - началната дата за изплащане на дивидент
Прочети повече
2021-07-06

Проведено РГОСА на 15-06-2021 г.

thumb
Проведено РГОСА на 15-06-2021 г.
Прочети повече
2021-06-15

Редовно годишно ОСА за 2021 г.

thumb
Редовно годишно ОСА за 2021 г.
Прочети повече
2021-05-11

Междинен отчет за първото тримесечие на 2021 г.

thumb
Междинен отчет за първото тримесечие на 2021 г.
Прочети повече
2021-04-26

Годишен отчет за 2020 г.

thumb
Годишен отчет за 2020 г.
Прочети повече
2021-03-30