Новини

Извънредно ОСА за 21-10-2021 г.

thumb
извънредно ОСА за 21-10-2021 г.
Прочети повече
2021-09-17

Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала

thumb
Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала
Прочети повече
2021-07-27

Междинен отчет за шестмесечието на 2021 г.

thumb
Междинен отчет за шестмесечието на 2021 г.
Прочети повече
2021-07-27

Увеличение на капитала след упражняване на варанти

thumb
Протоколът на СД за увеличение на капитала след упражняване на варанти, както и уведомплението до КФН, БФБ и ЦД относно същия протокол
Прочети повече
2021-07-21

Проведено Общо събрание на притежателите на варанти

thumb
Общо събрание на притежателите на варанти
Прочети повече
2021-07-19

Общо събрание на притежателите на варанти

thumb
Общо събрание на притежателите на варанти
Прочети повече
2021-07-12

Уведомление - началната дата за изплащане на дивидент

thumb
Уведомление - началната дата за изплащане на дивидент
Прочети повече
2021-07-06

Проведено РГОСА на 15-06-2021 г.

thumb
Проведено РГОСА на 15-06-2021 г.
Прочети повече
2021-06-15

Редовно годишно ОСА за 2021 г.

thumb
Редовно годишно ОСА за 2021 г.
Прочети повече
2021-05-11

Междинен отчет за първото тримесечие на 2021 г.

thumb
Междинен отчет за първото тримесечие на 2021 г.
Прочети повече
2021-04-26

Годишен отчет за 2020 г.

thumb
Годишен отчет за 2020 г.
Прочети повече
2021-03-30

Междинен отчет за 2020 г.

thumb
Междинен отчет за 2020 г.
Прочети повече
2021-01-31

УВЕДОМЛЕНИЕ

thumb
Правно основание: чл. 114а, ал. 9, във връзка с чл. 114, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) Относно: Сключване на рамков договор, в резултат на който „БПД Индустриален Фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ ще отдаде под наем до 30 м2 рекламна площ на „Варна Лоджистикс“ ЕАД.
Прочети повече
2021-01-28

Проведено Извънредно ОСА на дата 26 януари 2021 г.

thumb
Проведено Извънредно ОСА на дата 26 януари 2021 г.
Прочети повече
2021-01-26

Извънредно ОСА за дата 26 януари 2021 г.

thumb
Извънредно ОСА за дата 26 януари 2021 г.
Прочети повече
2020-12-17

Междинен отчет за деветмесечието на 2020 г.

thumb
Междинен отчет за деветмесечието на 2020 г.
Прочети повече
2020-10-27

Извънредно ОСА за дата 15 септември 2020 г.

thumb
Извънредно ОСА за дата 15 септември 2020 г.
Прочети повече
2020-08-12

Междинен отчет за шестмесечието на 2020 г.

thumb
Междинен отчет за шестмесечието на 2020 г.
Прочети повече
2020-07-29

Проведено РОСА на 12-06-2020 г.

thumb
Проведено РОСА на 12-06-2020 г.
Прочети повече
2020-06-12

Редовно годишно ОСА за 2020 г.

thumb
Документите за РГОСА за 2020 г.
Прочети повече
2020-05-08